Adwokat Witold J. Walendowski Kancelaria Adwokacka

Ostrów Wielkopolski

Zapraszamy... • E-mail: kancelaria[Na]walendowski.pl  •  Tel. kom.: +48 607 366 842 • 


• Nawias [Na] zastąp znakiem @ •


O kancelarii:

Adwokat Witold J. Walendowski jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbył aplikację radcowską prowadzoną jeszcze przez Okręgową Komisję Arbitrażową w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Rad-ców Prawnych w Poznaniu a następnie na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Kancelaria z/s w Ostrowie Wlkp. działa od dnia 1 stycznia 1991 r.

Ratusz z okna kancelarii

Oferta:

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym, w tym także podmiotom gospodarczym oraz innym nie wymienionym. Pomoc prawna w szczególności obejmuje: prawo karne - obrony, cywilne, rodzinne, gospodarcze, autorskie, mieszkaniowe, spółdzielcze i konsumenckie. Wyliczenie powyższe nie stanowi pełnego zakresu pomo-cy prawnej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią. Pełnomocnictwo do pobrania

Strona kancelarii na iMac`u

Opłaty - zasady ich ustalania:

Stosujemy następujące systemy rozliczeń z klientem: zryczałtowany, godzinowy, z premią za sukces i mieszany. Do ustalonego w powyższy lub inny uzgodniony sposób wynagrodzenia każdorazowo doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 23%. Konto bankowe kancelarii - Deutsche Bank Polska S.A. nr: 89 1910 1048 2661 6936 5242 0001, kod SWIFT (tzw.: BIC) DEUTPLPX.

Strona kancelarii i QR Code na iPhonie